Cung Cấp Bò Giống Sinh Sản- Cặp Mẹ Con 3BBB

bán cặp mẹ con 3BBB giá 26,5 ngày 25/4/2018 Hôm nay ngày 25-4/18 trại hiện đang có 1 cặp mẹ con ,mẹ là giống bò doughmater khung to béo trẻ bò con là 3BbB hàng bắn tinh chuẩn  giá bán là 26,5 tr đồng trong vòng 1 tuần lễ